Pagina navigatie

Quickscan

yuv-elearning Middels een quickscan brengen we de huidige situatie van uw klantenservice en/ of uw opleidinngsplan in beeld (IST), vervolgens praten we samen met de opdrachtgever over de gewenste situatie (SOLL). Solbes doet vervolgens voorstellen (inclusief business case) om de verschillen tussen IST en SOLL te overbruggen. Samen met de opdrachtgever wordt voor een oplossingsrichting gekozen waarna een definitief plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd wordt.