Pagina navigatie

Subsidies

slide_b-1200x675Bij het opstellen van een opleidingsprogramma zal er middels een quickscan een vergelijk gemaakt worden tussen de huidige (IST) situatie en de gewenste (SOLL) situatie. Op dit moment wordt ook gekeken in hoeverre het opleidingsprogramma voldoet aan eisen voor het verkrijgen van subsidies/ fiscale compensaties. Desgewenst kan het opleidingsprogramma aangepast worden aan die eisen zodat de totale kosten van het opleidingstraject omlaag gaan.

 

 

Voorbeelden van subsidies/ fiscale compensaties zijn:

  • Opleidings- en ontwikkelingsfondsen
  • Subsidieregeling praktijkleren
  • ‘Asscher-gelden’ voor sectorplannen
  • Innovatiesubsidies
  • ESF